Enlil, chefskommendör på Jorden.

Enki, herre över jorden  och sjöarna.

Ningishzidda, son till Enki. Mästare inom det ockulta. Född på Jorden.

Ninurta, son till Enlil. Anunnakis främste krigare. Född på Nibiru.

Ninhursag/Ninmah, halvsyster till Enki och Enlil. Mor till Ninurta tillsammans med Enlil. Surrogatmoder till Adamu, den första hybriden.

Ereshkigal, drottning av Irkalla, Sydafrika. Sondotter till Enlil, mor till Ningishzidda tillsammans med Enki. Syster till Inanna.

Anu, kung på Nibiru, far till Enki, Enlil och Ninmah.

Marduk, Enkis äldste son, född på Nibiru. Far till Asar, Satu och Nabu tillsammans med människan Sarpanit.

Inanna. Född på Jorden. Dotter till Nannar och Ningal. Syster till Utu. Mor till Shara och Lulal.

Inannas namn i kilskrift.

Inanna

Inannas ansikte etsat/hugget/utskuret  i sten i det gamla Uruk, numera Irak.

      Symbolen för Ishtar/Venus, den åttaspetsiga stjärnan.

Inanna på sin tron instruerar en människa.

Enki-Ea håller upp den första "civiliserade människan", Adapa, som senare blev far till Ka-In och Abael tillsammans med sin fru Titi. Lägg märke till den höga, spetsiga hatten; alltid med sju etapper på de kungliga Anuna. Symbolen för Nibiru uppe till höger. Jag är lycklig ägare till en kopia av denna, vilken jag ramlade över i Turkiet 2006 i samband med en resa till Tempelriddarnas äldsta bevarade borg.

INTRESSANTA LÄNKAR
 

Mer info om Anunnakis efterlämningar i Sydafrika finns här:
Michael Tellinger/Slave species of Gold
Klicka på bilden och lyssna när Michael berättar om människans ursprung och Anunnakis inblandning i det hela.

En annan av mina abslouta favoriter kan du lyssna till här: Lloyd Pye, som gjorde sin transision 2013. Via bilden finns ytterligare en länk till Lloyd och den forskning han fördjupade sig i.

Naturligtvis måste jag ta med in en länk till Zecharia Sitchin, mannen som vigde sitt liv åt att skapa ett helt litet bibliotek med böcker om Anunnaki. Klicka på bilden om du vill se en film om civilisationen i det gamla Mesopotamien.

SIst men inte minst en länk där du kan lyssna på och läsa The Lost Book of Enki, boken som ligger till grund för Visdomskoden II/Den historiska delen. Under bilden ligger en annan intressant video kopplad tll den boken.