SCIO ~ Frekvensanalys

Vid sidan av skrivandet är jag sedan drygt 20 år tillbaka även verksam som biopat. 2003 började jag använda mig av SCIO ~ ett datakopplat analysinstrument som samarbetar med kropp och själ via biofeedback. SCIO är ett frekvensprogram som läser av och gör cirka 9 000 inledande tester på drygt 5 min. Testerna kartlägger dina obalanser och visar hur olika organ jobbar samt vilka system som behöver balanseras eller justeras. SCIO visar din energi på cellnivå och stärker den om det behövs. Programmet ger även rapport när det handlar om olika känslotillstånd som kan påverka läkeprocessen i form av inre domare, motstånd till förändring, ilska, obearbetad sorg med mera. SCIO kan också få fram hur dina chakran och din aura ser ut.

Vidare analyserar programmet hur dina inre organ jobbar, hur skelettet fungerar, samt avslöjar virus, bakterier och parasiter. Det finns ett särskilt allergiprogram där aktuella intoleranser kommer upp och där allergierna även kan balanseras och elimineras. SCIO är ett avancerat dataprogram, laddat med alternativmedicinska fakta. Programmet är konstruerat av ett geni som tidigare arbetade för Nasa och som är insatt i kvantfysik och avancerad fraktal matematik. 

SCIO letar även brister av olika slag, såsom vitaminer, mineraler och aminosyror, samt ger förslag på behandlingar och vilka preparat som är aktuella,. Med SCIO kan man även korrigera sådant som kommer via miasmer och/eller karmiska belastningar.
Vill du ha koll på din fysiska, känslomässiga, andliga och energimässiga status och därifrån arbeta med din personliga utveckling då är du välkommen på ett besök hos mig. Jag är diplomerad biopat och använder SCIO som ett hjälpmedel för att snabbt få en helhetsbild över varje enskild klients hälsotillstånd.

Som tillägg till SCIO använder jag även en del andra magiska metoder om man så vill för att rensa blockeringar som står i vägen för hälsa och/eller de mål man vill uppnå.

Priser: Första konsultationen tar cirka 1,5 - 2 timmar och kostar 1 350 kr.
Återbesök 650 kr/timmen.
Mottagningen finns i Örebro. Bokning sker på visdomskoden@gmail.com eller via Facebook/Messenger.
OBS! Katt och hund finns i anslutning till mottagningen.

Scanning kan vid behov utföras på distans via Skype eller liknande. Jag åker även ut i landet inom en radie av cirka 20 mil. Minsta antal klienter vid resa är fyra per dag och då tillkommer bensin- eller tågkostnad.
Välkommen!

Organkarta: Diagrammet visar vilka organ som har för hög energi och vilka som har för låg. Normalvärde bör ligga mellan 60-100.

Känslokarta: Diagrammet visar vilka känslor som är aktuella för tillfället. Höga staplar visar akuta grejer som pågår just nu. Låga värden visar gamla blockeringar eller sådant som ligger på en mer undermedveten nivå och tar energi. 

Det finns en rad program i SCIO som balanserar olika system via biofeedback, både fysiska, känslomässiga och mer subtila, som meridiansystem och entiteter av olika slag.