Magicuras Dragon Grail Reinforcer Remedies är radioniskt tillverkade genom överföring av frekvenser, vilket bidrar till extremt rena och kraftfulla essenser. Elixiren är avsedda att användas som förstärkare vid olika event, såsom ceremonier, magiska ritualer, healingverksamhet av olika slag, meditationer, affirmationer, intentioner, med mera, samt för transformation och initieringar i naturlig magi och essentiell visdom.

Tillverkningen sker bland annat med frekvensinstrumentet SCIO samt ett par ryska och franska frekvensapparater. Från SCIO utgår samtidigt med programmeringen ett beskydd via ett inbyggt Prayer Wheel, vilket säkerställer den energimässiga renheten. Efter kodningen tappas elixiret på mindre flaskor och kraftförstärks med extra intentioner innan de skickas iväg.

Som konserveringsmedel tillsätts en liten mängd högkvalitativ konjak, vilket innebär att en viss procent alkohol finns i flaskan. Tänk på detta så att ni inte tar dropparna när ni kör bil om ni blir stoppade och måste blåsa i polisens ballong.

Radioni innebär att man överför frekvenser eller programmerar en vätska med svängningar/vibrationer från olika källor som har kodats in i frekvensapparaterna. Man gör med andra ord ett avtryck av ett energimönster som överförs i vätskan. Till samtliga Magicuras essenser används ett specifikt kiselvatten som är extra mottagligt för frekvenser och som samarbetar med kroppens vävnader på ett bra sätt samtidigt som den själsliga aspekten kan delta i processen via koderna i dna, de kristallina materialen i fascian, meridiansystemet, samt det neurala nätverket. Glöm inte att skelettet består av samma material som stjärnorna. Allt hänger ihop energimässigt och har en svängning, en viss frekvens, som man kan programmera kiselvatten med. Alkoholen bidrar, genom sin organiska bindning till kolatomerna, på ett alkemiskt vis så att elixiret transformeras på bästa sätt och distribueras dit det ska. I naturen bildas alkoholer i jäsningsprocesser när kolväten (föreningar av kol och väte) till exempel terpener i växternas eteriska oljor påverkas av syre. 


 

   Magicura     Dragon
  Grail
 Reinforcer  Remedy