Är de bibliska profeternas visioner egentligen konkreta beskrivningar av Anunnakis flygande farkoster?         Del 1-Hesekiels bok.

Grundat på de sumeriska texerna så är svaret på frågan tveklöst ja. Jag tänkte att vi ska fortsätta undersöka vad Bibeln de facto förmedlar. Precis som tidigare tänker jag gå tillbaka till Mauro Biglinos direkta översättningar av de ursprungliga hebreiska och arameiska biblarna eftersom mycket har ändrats i senare översättningar, även om grunden i det hela finns kvar. Om ni vill kan ni passa på att ta fram en Bibel ur bokhyllan och läsa berättelserna (har ni ingen tycker jag att ni ska skaffa en i utbildningssyfte, eller så kan ni googla fram texterna på nätet). Idag ska vi syna Hesekiels bok i Gamla Testamentet. Med Anunnakiglasögonen på förstås. Jag sätter på mig mina nu! Häng med! 

"UFO" i Bibeln: Hesekiels "vision".

Precis som Mauro Biglino säger (han översatte de ursprungliga, hebreiska bibeltexterna åt Vatikanen men fick sluta på grund av "känsligt innehåll" med tydliga kopplingar till Anunnaki (som tur är har Biglino låtit ge ut sina upptäckter via böcker som vi alla kan ta del av) så kan de religiösa dogmerna inte acceptera sanningar som ifrågasätter deras trosföreställningar (eller medvetna lögner: mitt tillägg). I många fall där visioner av "Gud" eller Guds "härlighet" beskrivs kan det lika gärna handla om högtekniskt utvecklade, flygande farkoster. Om man läst de sumeriska texterna, eller Visdomskoden I och II, eller andra böcker som är grundade på dessa (förslagsvis Zecharia Sitchins översättningar av olika kilskriftsdokument) är det lättare att förstå vad det är som Hesekiel egentligen ser. När vi sedan ska komma in på Enoch blir det ännu mer påtagligt, ja rent av bevisbart. Enochs bok är, fullt förståeligt av tidigare nämnda skäl, inte ens medtagen i Bibeln. Det hade varit alltför avslöjande för den maktelit som vill hålla sin befolkning lagom upplyst, det vill säga tillräckligt utbildade för att kunna kontrolleras via dogmerna men inte starka nog att våga ifrågasätta för mycket utan att bli hånade, förlöjligade och idiotförklarade med enfant terrible-status. Nu hämtar jag foliehatten så fortsätter vi!

I olika kulturer har man i alla tider fullt naturligt använt sig av de begrepp man känner till när man ska beskriva något. Indianerna i Amerika kallade immigranternas tåg för "hästar av stål" till exempel. Häst kände de till och stål likaså, men ett tåg hade de aldrig sett eller hört talas om, så begreppet stålhäst låg nära till hands. Med detta i åtanke ska vi titta närmare på vad profeten Hesekiel egentligen såg vid strandbanken utanför Tel Aviv (Jerusalem var enligt sumeriska texter Anunnakin Enlils gamla näste) i slutet av 500-talet före Kristus. Hesekiel var deporterad till Babylon (Marduks domän) från det heliga landet, liksom många andra, på grund av avgudadyrkan. Förmodligen hade de dyrkat någon av de andra Anunnaki, vilket den enväldige Enlil inte gillade. Ni som läst Visdomskoden II/Vår dolda historia kan passa på att småle lite här ... Dessutom vet ni då att Anunnaki hade både helikoptrar (som de kallade virvelvind och flera av beskrivningarna i Bibeln beskriver just vind och virvlar), flygmaskiner, raketer och större och mindre varianter av "himmelsvagnar". 

Jag tänker helt enkelt återge vad Hesekiel rent konkret beskriver att han såg. Han börjar med att säga att han såg visioner av Elohims, och Elohim vet vi tack vare Biglino att det är desamma som de gamla gudarna, alltså Anunnaki. Hesekiel säger: "Himlen öppnade sig och jag såg Elohims." Han beskriver det som att det kom vind och storm från norr. Moln och eldar som slog mot varandra strålade runt omkring honom. I centrum av allt fanns ett flammande öga. Sedan kommer som följer, taget ur de hebreiska texterna:
1) Det var fyra levande varelser och de liknade en Adama (människa). 
2) Samtliga hade fyra ansikten och fyra vingar.
3) Deras ben var raka och fötterna såg ut som kalvfötter och de gnistrade och flammande som brons. 
4) Under vingarna på alla fyra sidorna hade de händer som en Adama.
5) Alla fyra hade ansikten och vingar. Deras vingar vidrörde varandras. 
6) De vred sig inte när de förflyttade sig. 
7) Var och en förflyttade sig i den riktning den hade ansiktet.
8) De fyra hade ett ansikte av Adama och av ett lejon på höger sida och ett oxansikte på den vänstra, samt ett örnansikte. 
9) Deras anikten och deras vingar var delade från ovan sett. Vingarna spreds ut. 
10) Varje varelse hade två vingar som kunde vidröra en annans medan två andra vingar täckte deras kroppar. 
11) Varje varelse rörde sig rakt fram, ditåt anden gick följde de med utan att vända sig om. 
12) De levande varelserna var som brinnande kol eller facklor. Elden rörde sig fram och tillbaka mellan vareslerna. Det kom ljusblixtar ut från dem.
13) Jag såg ett hjul på marken invid varje varelse. 
14) Hjulen såg ut som ädelstenar som kastade ut ljus. Alla fyra var likadana. 
15) Jag såg ett hjul med ett hjul i mitten. Hjulen rörde sig i alla riktningar men de vände sig inte samtidigt som varelserna vände sig. 
16) De levande varelserna reste sig från marken och åkte med vinden. De levande vareslserna var iniuti själva hjulen. När varelserna rörde sig från marken följde hjulen med därför att anden av de levande varelserna var inuti hjulen. 
17) Det fanns ett valv ovanför varelserna format som ett öga. Den varelsen var "awesome". Under valvet sträcktes vingarna ut. Jag hörde ljudet av vingarna. Det liknade vrålet från forsande vatten eller som av en hel armé. När de stod stilla sänkte sig vingarna igen. 

 

I ett senare kapitel skriver Hesekiel att Elohim leder honom till ett högt berg och visar honom ett tempel! Sedan ställer de honom framför den östra tempeldörren och då utropar Hesekiel: '"Härligheten" (på engelska 'glory') från Israels Elohim kommer från öster och producerar ett ljud som låter som forsande vattenmassor."
Vad "Guds" härlighet egentligen handlar om ska vi återkomma till i ett särskilt blogginlägg, men ni får gärna spekulera runt vad det kan vara. 

Ni får förstås dra era egna slutsatser av detta men jag vill tillägga att de judiska tolkarna av Gamla Testamentet som levde mellan 1300 och 1400-talet hävdade att denna delen av Bibeln, inklusive kapitlen om Skapelsen, måste läras ut av en mästare och endast till en eller som mest två descipler eftersom kunskapen som texterna förmedlar endast kunde överföras till några få utvalda.
Precis som Biglino säger så är innehållet i Hesekiel och några andra berättelser så hemligstämplat att det endast presenterades för väldigt få och dessutom väl förberedda människor. Och så är det kanske fortfarande, för hur många har läst de sumeriska texterna eller originalbiblarna?
Av dessa anledningar är Visdomskoden skriven i fictionformat för att underlätta assimilerandet av gamla tiders företeelser. 
I nästa avsnitt ska vi titta närmare på Enochs mycket intressanta bok som av ovan nämnda skäl inte togs med i Bibeln eftersom den förmodligen ansågs alltför påtaglig.
Tack så länge och på återseende! 

Kommentera gärna:

Senaste inläggen

Senaste kommentarer

Bloggarkiv

Länkar

Etikettmoln

-